Nieuwjaarsbijeenkomst Afdeling Midden-Brabant

14 Januari 2017 - uur

Op 14 januari 2017 hield de Afdeling Midden-Brabant haar jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst in gebouw "Levensbouw" in Tilburg. Wapenbroeders en wapenzusters, donateurs en een aantal geïnteresseerden waren aanwezig om elkaar en het bestuur van de Afdeling Midden-Brabant de hand te schudden tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Helaas waren de weergoden ons minder gunstig gezind. Toch hadden ca. 35 deelnemers de moeite genomen om naar de Nieuwjaarsbijeenkomst te komen een beleefden een gezellige middag. Onder het genot van een hapje en een drankje werden weer de nodige contacten aangehaald.

De Voorzitter van de Afdeling Midden-Brabant, dhr. Jan Schrijver, begon zijn toespraak met een terugblik op het jaar 2016. Helaas zijn er het afgelopen jaar vier leden overleden en hij memoreerde het overlijden van de vader de veteranen Ted Meines. Voor de overledenen vroeg hij een moment stilte.

Omdat de Afdeling Midden-Brabant veel aandacht besteedt aan Public Relations, waren er in het jaar 2016 3 nieuwe leden bij gekomen en 8 donateurs. Jan Schrijver ging vervolgens in zijn toespraak in op de vele activiteiten die de Afdeling Midden-Brabant het afgelopen jaar heeft uitgevoerd, zoals het organiseren van excursies naar het Korps Commandotroepen en naar de Vliegbasis Gilze-Rijen. Ook heeft de afdeling 2 herdenkingen georganiseerd en uitgevoerd. De jeugd van alle basisscholen groep 8 in Goirle en enkele scholen in Tilburg ontvingen van Wapenbroeders weer gastlessen over oorlog, bevrijding en vrijheid. Door dit succes werden ook twee gastpresentaties verzorgd in verzorgingshuizen in Tilburg.

De Afdeling Midden-Brabant heeft geparticipeerd in de werkgroep “Toekomst herdenken in Tilburg”. Dit heeft er in geresulteerd dat er een Vrijheidspark wordt ingericht op de plaats van de huidige Factoriumtuin. De herdenking op begraafplaats Vredehof aan de Gilzebaan wordt in datum en tijd verplaatst naar 4 mei om 14.00 uur.

Met het uitbrengen van een toost werd het nieuwe verenigingsjaar ingeluid.

Tijdens de loterij konden weer veel prijzen en prijsjes worden gewonnen. Tegen 17.00 uur keerden de laatste deelnemers weer huiswaarts, Zij konden terugkijken op een gezellige middag.

Naar de foto’s van dhr. Hans Kroes >

Nieuws