Gastlessen groep 8 basisscholen Goirle en Tilburg

19 Oktober 2015 - uur

In aanloop van de herdenkingen van de bevrijding van Goirle op zondag 25 oktober 2015 om 16.00 uur hebben Jan Schrijver en Hans Kroes voorlichting gegeven aan een aantal basisscholen in Goirle. Aan de orde kwamen ondermeer:
- wat is oorlog, 
- wat is vrijheid, 
- wat betekent vrijheid voor jou, 
- een aantal gebeurtenissen tijdens WO II in Goirle.  
Omdat Basisschool De Bron het monument en de oorlogsgraven in Goirle hebben geadopteerd, is bij deze school dieper ingegaan op de herdenkingsplechtigheid. 

De bedoeling was dat de oorlogsgraven en het monument op begraafplaats St. Jan in Goirle op 14 oktober zouden worden schoongemaakt. Vanwege het slechte weer is hiervan afgezien. Wel kregen de leerlingen voorlichting over herdenkingsplechtigheid op 25 oktober, waarin zij ook een flinke rol zullen hebben. Ook werd ingegaan op de achtergrond van de militairen, die hier begraven zijn. 

De voorlichting aan de overige basisscholen in Goirle vindt plaats in april 2016 in aanloop naar 4 en 5 mei.

In het kader van de herdenking van de bevrijding van Tilburg op 27 oktober 2015 om 11.00 uur hebben de Wapenbroeders op 20 oktober jl. gastlessen gegeven aan de groepen 8 van de Openbare Basisschool De Blaak in Tilburg. Naast de hier bovenvermelde punten van oorlog en vrijheid, zijn een aantal gebeurtenissen in Tilburg tijdens WO II aan de orde gekomen, zoals het verzet in Tilburg, het verraad van de verzetsvrouw Coba Pulskens en de bevrijding van de stad Tilburg. Ook is er een korte video getoond met authentieke beelden van de bevrijding van Tilburg.  

OBS De Blaak heeft het monument en de oorlogsgraven geadopteerd van  begraafplaats Vredehof aan de Gilzerbaan in Tilburg. Ook deze leerlingen zullen een aanzienlijke rol hebben bij de herdenking op 27 oktober a.s. De leerlingen is gevraagd een gedicht te schrijven over het onderwerp vrijheid. Door de leerkracht worden 3 gedichten geselecteerd, die voorgedragen zullen worden tijdens de herdenkingsplechtigheid. Na de gastles is op begraafplaats Vredehof uitleg gegeven over de herdenking.

Naar de foto’s Basisschool De Bron - Goirle >   

Naar de foto's Openbare Basisschool De Blaak - Tilburg > 

Nieuws