Laatste bijeenkomst van het Regiment 3-14 RI

10 December 2017 - uur

Op vrijdag 8 december 2017 heeft de laatste bijeenkomst van het Limburgse Regiment 3-14 RI plaatsgevonden op de Ruyter van Steveninck Kazerne in Oirschot. Wapenbroeders uit Limburg hebben hieraan een aanzienlijke bijdrage geleverd. Zo trad dhr. Jim Overklift op als Paradecommandant en had hij een groot aandeel in organisatie. Daarnaast was de ook Banierwacht van de Bond van Wapenbroeders aanwezig met een strakke presentatie.

Een 10-tal oud Indiëgangers, allemaal 92 jaar (lichting 1925), waren aanwezig vergezeld van veel familieleden en belangstellenden. Een van de Indiëgangers, dhr. Clement uit Weert, had het initiatief genomen om het monument terug te krijgen op Limburgs grondgebied. Na de sluiting van de Frederikkazerne in Venlo werd het monument verplaatst naar de KMS in Weert. Na sluiting van de Van Hornekazerne in Weert werd het monument wederom verplaatst en wel naar Noord-Brabant, naar de Ruyter van Steveninck Kazerne in Oirschot. Dit was voor de Indiëgangers een ‘doorn in het oog’. 3-14 RI was een Limburgs bataljon en de gesneuvelden moesten worden herdacht op Limburgs grondgebied. Het was dhr. Clement onlangs gelukt, onder andere met hulp van de burgemeester van Weert, om het stuk grond officieel te formaliseren als Limburgse grondgebied.

Een waardige plechtigheid opgedragen aan alle gesneuvelden van het bataljon 3-14 RI werd voorgegaan door ceremoniemeester Jan van Boeijen en de vrouwelijke geestelijke vertegenwoordiger van Defensie, mevr. Liduina van den Broek. Na afloop werden de ongeveer 85 aanwezigen naar het monument begeleid voor een gebed, the last Post en bloem- en kranslegging. Namens de Bond van Wapenbroeders legde dhr René Vos, Afdeling Cranendonck en tevens nou betrokken bij 3-14 RI, een krans aan de plaquette met daarop de 30 gesneuvelden van het bataljon. Een bijzonder en tevens emotioneel eerbetoon aan een bijzonder bataljon 3-14 RI.

Na afloop was er nog en gezellig samenzijn en werd het bataljonslied, waarschijnlijk voor de laatste keer, luidkeels door de aanwezige veteranen gezongen. 

Naar de foto's van dhr. René Vos: > 
Naar de foto's van dhr. Cas van Jeveren en mevr.  Lennie Wagemans: >

Tekst dhr. Boeijen

Afgelopen vrijdag 8 december 2017 hebben we een zeer geslaagde bijeenkomst gehouden op de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninck Kazerne te Oirschot, waar we te gast waren bij het 42e Pantserinfanterie Bataljon Limburgse Jagers. In het “Heimbetrieb” werden we ontvangen met koffie en vlaai. Na een welkomstwoord door mij heeft Frans Clement ons verteld over de verplaatsing van het monument van Weert naar Oirschot en zijn gevoelens daarbij.

Vervolgens hebben we een korte herdenkingsdienst gehouden. Na haar overweging nam aalmoezenier Liduina van den Broek aansluitend het dodenappel af. Terwijl zij de namen van de gevallenen afriep werden door mij één voor één de foto’s van de jongens geprojecteerd op het grote beeldscherm, terwijl Frans Clement na het noemen van iedere naam “Present” riep. Hierna nam dhr. Jim Overklift van de Bond van Wapenbroeders Afd. Weert de leiding en volgden wij de Banierwacht naar het monument. Daar sprak aalmoezenier Van den Broek een gebed uit en werden door ons bloemen gelegd. Na de bloemlegging bracht Jim Overklift de Last Post ten gehore en bracht de Banierwacht de Eregroet, waarna een minuut stilte in acht werd genomen. Tenslotte volgden wij de Banierwacht terug naar het Heimbetrieb. 

Daar hebben we onder het genot van een hapje en een drankje nog een mooie bijeenkomst gehad. De middag werd afgesloten door Tjeu van den Kerkhof, die spontaan het Marslied van de ‘7 December Divisie’ inzette. Tenslotte droeg hij spontaan (uit het hoofd) zijn gedicht “Angst en dankbaarheid” voor. Dit gedicht vindt u in de bijlage van deze mail (het staat ook in mijn boek over het bataljon 3-14 R.I. “De Jongens van Toedjoe Poeloe Doea”, blz. 109). 

De  foto’s zijn gemaakt door Cas van Jeveren (zoon van kapitein Van Jeveren, de commandant van de stafcompagnie van het bataljon) en Lennie Wagemans (kleindochter van Sjeng Vullings, 4ecompagnie). Via WeTransfer ontvangt u een link naar de complete serie van 145 prachtige foto’s in hoge kwaliteit. Aan iedereen die foto’s of filmpjes heeft gemaakt het verzoek om deze naar mij te sturen, zodat ik ze weer verder kan verspreiden.

Een bijzonder woord van dank is op zijn plaats voor de mannen van het 42e Pantserinfanterie Bataljon Limburgse Jagers, het Veteraneninstituut te Doorn voor de financiële ondersteuning, aalmoezenier Van den Broek, de Banierwacht van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Weert, de fotografen en verder aan alle deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng tijdens deze bijeenkomst.

Van de 800 man van het bataljon 3-14 R.I. zijn er momenteel nog ongeveer 40 in leven. Helaas zijn de meesten van hen niet meer in staat gebleken deze laatste bijeenkomst bij te wonen. Ik hoop daarom dat zij door dit verslag en de foto’s toch een beetje het gevoel kunnen krijgen dat zij erbij zijn geweest…

Naar de foto's van dhr. Cas van Jeveren en mevr.  Lennie Wagemans: >

Angst en dankbaarheid

Tussen de zwerfkinderen,
een vrouw bij het hek van het soldatenkamp.
Elke dag stond ze daar vele stonden.
Een stuk jute van een oude rijstbaal,
om haar naakte zwangere lijf gebonden.
Hoe was zij zo geworden en uit de koers geraakt?
Zij was moeilijk te verstaan, maar ik heb gehoord,
dat zij bruut was verkracht en geestelijk gekraakt.
Haar eer en alles was haar ontnomen.
Haar man was gedood door oorlogsgeweld.
Zij was geestelijk gestoord, dat zag je aan haar wezen
en niemand om haar te troosten.
In haar ogen stond verdriet te lezen.
Elke dag bleef zij wachten,
op een restant van het eten
en de dankbare blik in haar ogen,
zal ik nooit vergeten.
 
Tjeu van den Kerkhof, november 1995

 

Nieuws