Laatste nieuws

Peter Houdijk, een veteraan vertelt

Peter Houdijk, een veteraan vertelt

Roermond / Venlo
“Een veteraan vertelt” op 31 maart 2017 trok weer een 35 tal toehoorders naar het Generaal Spoorpaviljoen. Peter Houdijk die eerder vorig jaar al een zeer interessante uiteenzetting gaf over zijn uitzendingen, was deze avond wederom gastspreker van de Wapenbroeders in Roermond. Zijn betoog het eerste gedeelte behelsd...
Koningsdag in Tilburg op 27 april 2017

Koningsdag in Tilburg op 27 april 2017

Midden-Brabant
Op 27 april 2017 zal koning Willem Alexander, samen met koningin Maxima, hun dochters en andere leden van het Koninklijk Huis, zijn 50e verjaardag in Tilburg vieren. Al het moois dat Tilburg en zijn omgeving te bieden heeft zal op deze dag tentoon gesteld worden. Uiteraard is er ook aan de veteranen gedacht! Op speciaal ...
1e halfjaarlijkse PR-vergadering RCT WZ-NL 2017

1e halfjaarlijkse PR-vergadering RCT WZ-NL 2017

RCT WZ-NL
Op een andere locatie dan gewoonlijk, namelijk in  het souterrain van Reisbureau Mackus, waar het goed toeven is, was de eerste halfjaarlijkse PR-vergadering van het samenwerkingsverband 2017 op 14 maart 2017 goed bezocht.   Na de eerste vaste onderwerpen op de agenda, werd al spoedig overgegaan tot de planning e...
Reünie / excursie naar Kon. Marechaussee in Apeldoorn

Reünie / excursie naar Kon. Marechaussee in Apeldoorn

RCT WZ-NL
Het was op 8 maart 2017 vroeg en druilerig weer toen de bus vanuit Roermond op weg ging om nog meer Wapenbroeders, genodigden en evt. partners op te halen in Nederweert en ‘s-Hertogenbosch. In een bijna volledig gevulde bus van nagenoeg 50 personen kwamen de deelnemers van de reünie tevens excursie om ca 10.45 uur aan...
Afdeling Ospel bezoekt Smolenaers Constructie

Afdeling Ospel bezoekt Smolenaers Constructie

Ospel
Op 15 februari 2017 bezochten de leden en donateurs van de Bond van Wapenboeders. Afdeling Ospel het prachtige constructiebedrijf van Bèr Smolenaers aan de Pannenweg te Nederweert. Bèr, ook een echte Wapenbroeder, heette allen van harte welkom in de kantine van het bedrijf. Aansluitend was er een lun...
Een veteraan vertelt in het Generaal Spoorpaviljoen Roermond

Een veteraan vertelt in het Generaal Spoorpaviljoen Roermond

Roermond / Venlo
Wapenbroeders, veteranen en oud gedienden maar ook alle overige belangstellenden kunnen op vrijdag 31 maart 2017 om 19.00 uur gaan luisteren naar een veteraan die we onlangs in september 2016 in ons midden hadden en die zijn verhaal af wil maken. Peter Houdijk, luitenant-kolonel van het Wapen der Artillerie, zal spreken over zij...
Excursie Nat. Monument Kamp Vught en reünie Lunettenkazerne

Excursie Nat. Monument Kamp Vught en reünie Lunettenkazerne

Midden-Brabant
Op woensdag 10 mei 2017 organiseert de Afdeling Midden-Brabant voor haar leden en de donateurs met hun partners een excursie naar het Nationaal Monument Kamp Vught in Vught met afsluitend een diner op de Lunettenkazerne. Aan deze excursie kunnen ook Wapenbroeders en hun partners deelnemen van Brabantse afdelingen van de Bond van...
Herdenking Oude Kerkhof Roermond

Herdenking Oude Kerkhof Roermond

Roermond / Venlo
“For your tomorrow, we gave our today.” Op zondag 2 april 2017 zal de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Roermond en Venlo, samen met vertegenwoordigers van het Joint Force Command Brunssum, via de jaarlijkse herdenking stil staan bij de in de Tweede Wereldoorlog gevallen Britse en Canadese vliegtuigbemanningsleden ...
Algemene Ledenvergadering Afd. Roermond en Venlo

Algemene Ledenvergadering Afd. Roermond en Venlo

Roermond / Venlo
Na bijna 20 jaar afscheid van Hub Aendekerk / Hub Aendekerk benoemd tot Erelid Op dinsdag 14 februari 2017 heeft de Afdeling Roermond en Venlo haar ALV/Jaarvergadering gehouden, deze keer in het Generaal Spoor paviljoen, onze basis ook voor “ een veteraan vertelt”.  De ALV stond in het teken va...
Algemene Ledenvergadering Afdeling Ospel

Algemene Ledenvergadering Afdeling Ospel

Ospel
De voorzitter Arie van der Lee opent op vrijdag 10 februari 2017 de vergadering en heet allen van harte welkom. Hij heet speciaal welkom de heer Ad Kroeseklaas, bestuurslid Bond van Wapenbroeders. De heer Kroeseklaas is nauw betrokken bij de Afdeling Ospel en hij memoreert de eerste ontmoeting tijdens ons bezoek a...
25ste  “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen Roermond.

25ste “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen Roermond.

Roermond / Venlo
Veteranen, Wapenbroeders en alle andere belangstellenden kunnen op 24 februari 2017 om 19.00 uur gaan luisteren naar een jonge veteraan, sergeant 1 Thijs over zijn uitzendingen naar o.a. Irak en Afghanistan (2 keer). Wij zullen hem een podium bieden om vanuit zijn ogen en gevoelens, aan de hand van beeld en geluid...
Algemene Ledenvergadering Afdeling Midden-Brabant

Algemene Ledenvergadering Afdeling Midden-Brabant

Midden-Brabant
De Algemene Ledenvergadering op 9 februari 2017 was redelijk bezocht. Een aantal Wapenbroeders afmeldingen was verhinderd. Nadat de voorzitter Jan Schrijver een ieder van harte welkom had geheten, vroeg hij 1 minuut stilte voor de Wapenbroeders, die ons zijn ontvallen. Bij de mededelingen vroeg de voorzitt...
Algemene Ledenvergadering Afd. Venray/Gennep

Algemene Ledenvergadering Afd. Venray/Gennep

Venray / Gennep
Op dinsdag 7 februari 2017 heeft de Afdeling Venray/Gennep haar Algemene Ledenvergadering gehouden in zaal t Brugeind in Meerlo. De opkomst was gezien de weersomstandigheden redelijk.Ook was onze regio coördinator van de Bond van Wapenbroeders , dhr. Ad Kroeseklaas was aanwezig. Na de opening werden de jaarverslag...
Thema avond : Tussen Maas en Roer 44/45

Thema avond : Tussen Maas en Roer 44/45

Roermond / Venlo
Op vrijdagavond 27 januari 2017 heeft de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Roermond en Venlo in het kader van een thema avond, het podium geboden aan Richard van Kessel met als onderwerp : “In de voetsporen van de bevrijders van het gebied  tussen Maas en Roer t/m de bevrijding van Roermond”.   Zo’n...
Jaarvergadering Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk NL

Jaarvergadering Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk NL

RCT WZ-NL
Op zaterdagmiddag 21 januari 2017 arriveerde de 1e penningmeester, dhr. Atty van Eldik al vroeg met zijn boekhouding in Café Centraal in Nederweert om deze te voor te leggen aan de kascontrolecommissie bestaande uit de heren Arie van de Leer en Theo Vervoort. Om de commissie goed in de stemming te brengen, toonde hij eers...

Copyright © 2022 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Copyright © 2022 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk