Laatste nieuws

Algemene Ledenvergadering Afd. Roermond en Venlo

Algemene Ledenvergadering Afd. Roermond en Venlo

Roermond / Venlo
Na bijna 20 jaar afscheid van Hub Aendekerk / Hub Aendekerk benoemd tot Erelid Op dinsdag 14 februari 2017 heeft de Afdeling Roermond en Venlo haar ALV/Jaarvergadering gehouden, deze keer in het Generaal Spoor paviljoen, onze basis ook voor “ een veteraan vertelt”.  De ALV stond in het teken va...
Algemene Ledenvergadering Afdeling Ospel

Algemene Ledenvergadering Afdeling Ospel

Ospel
De voorzitter Arie van der Lee opent op vrijdag 10 februari 2017 de vergadering en heet allen van harte welkom. Hij heet speciaal welkom de heer Ad Kroeseklaas, bestuurslid Bond van Wapenbroeders. De heer Kroeseklaas is nauw betrokken bij de Afdeling Ospel en hij memoreert de eerste ontmoeting tijdens ons bezoek a...
25ste  “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen Roermond.

25ste “Een veteraan vertelt” in Generaal Spoorpaviljoen Roermond.

Roermond / Venlo
Veteranen, Wapenbroeders en alle andere belangstellenden kunnen op 24 februari 2017 om 19.00 uur gaan luisteren naar een jonge veteraan, sergeant 1 Thijs over zijn uitzendingen naar o.a. Irak en Afghanistan (2 keer). Wij zullen hem een podium bieden om vanuit zijn ogen en gevoelens, aan de hand van beeld en geluid...
Algemene Ledenvergadering Afdeling Midden-Brabant

Algemene Ledenvergadering Afdeling Midden-Brabant

Midden-Brabant
De Algemene Ledenvergadering op 9 februari 2017 was redelijk bezocht. Een aantal Wapenbroeders afmeldingen was verhinderd. Nadat de voorzitter Jan Schrijver een ieder van harte welkom had geheten, vroeg hij 1 minuut stilte voor de Wapenbroeders, die ons zijn ontvallen. Bij de mededelingen vroeg de voorzitt...
Algemene Ledenvergadering Afd. Venray/Gennep

Algemene Ledenvergadering Afd. Venray/Gennep

Venray / Gennep
Op dinsdag 7 februari 2017 heeft de Afdeling Venray/Gennep haar Algemene Ledenvergadering gehouden in zaal t Brugeind in Meerlo. De opkomst was gezien de weersomstandigheden redelijk.Ook was onze regio coördinator van de Bond van Wapenbroeders , dhr. Ad Kroeseklaas was aanwezig. Na de opening werden de jaarverslag...
Thema avond : Tussen Maas en Roer 44/45

Thema avond : Tussen Maas en Roer 44/45

Roermond / Venlo
Op vrijdagavond 27 januari 2017 heeft de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Roermond en Venlo in het kader van een thema avond, het podium geboden aan Richard van Kessel met als onderwerp : “In de voetsporen van de bevrijders van het gebied  tussen Maas en Roer t/m de bevrijding van Roermond”.   Zo’n...
Jaarvergadering Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk NL

Jaarvergadering Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk NL

RCT WZ-NL
Op zaterdagmiddag 21 januari 2017 arriveerde de 1e penningmeester, dhr. Atty van Eldik al vroeg met zijn boekhouding in Café Centraal in Nederweert om deze te voor te leggen aan de kascontrolecommissie bestaande uit de heren Arie van de Leer en Theo Vervoort. Om de commissie goed in de stemming te brengen, toonde hij eers...
Nieuwjaarsbijeenkomst Afdeling Midden-Brabant

Nieuwjaarsbijeenkomst Afdeling Midden-Brabant

Midden-Brabant
Op 14 januari 2017 hield de Afdeling Midden-Brabant haar jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst in gebouw "Levensbouw" in Tilburg. Wapenbroeders en wapenzusters, donateurs en een aantal geïnteresseerden waren aanwezig om elkaar en het bestuur van de Afdeling Midden-Brabant de hand te schudden tijdens de Nieuwjaarsrecept...
Excursie naar Kon. Marechaussee in Apeldoorn

Excursie naar Kon. Marechaussee in Apeldoorn

RCT WZ-NL
Op woensdag 8 maart 2017 organiseert Dagelijks Bestuur van het RCT WZ-NL voor de leden en de donateurs met hun partners per bus een excursie naar het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee (OTC KMar) op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn. Dit bezoek wordt georganiseerd voor de belangstell...
Nieuwjaarsreceptie Bond van Wapenbroeders

Nieuwjaarsreceptie Bond van Wapenbroeders

RCT WZ-NL
Op donderdag 12 januari 2017 hield de Bond van Wapenbroeders, samen met de VOMI en de FIM haar Nieuwjaarsreceptie. Uit alle windstreken van het land waren bestuursleden van de verenigingen naar de Bernhardkazerne in Amersfoort gekomen. In zijn toespraak memoreerde de nieuwe voorzitter van de Bond van Wapenbroeders Edwin Saiboo&n...
Nieuwjaarsreceptie Afdeling Roermond en Venlo

Nieuwjaarsreceptie Afdeling Roermond en Venlo

Roermond / Venlo
Op zondag 8 januari 2017 heeft de Nieuwjaarsreceptie van de Afdeling Roermond en Venlo plaatsgevonden in zaal Aad Remunj. Vanaf 14.00 uur werden de gasten ontvangen. Diverse Afdelingen waren vertegenwoordigd. Om 14.30 uur hield de voorzitter een kort welkomst woord waarbij hij o.a. stil stond bij het overlijden van Lgen Ted...
Van de Voorzitter Afdeling 's-Hertogenbosch e.o.

Van de Voorzitter Afdeling 's-Hertogenbosch e.o.

s-Hertogenbosch
Wij beginnen weer aan een nieuw jaar. Voor iedereen de beste wensen. De Algemene Ledenvergadering van de Afdelingen ’s-Hertogenbosch e.o., Eindhoven/Helmond en Mill/Uden zal worden gehouden op woensdag 26 april 2017 in het KEK complex van de Lunettenkazerne te Vught. De op 14 december 2016 gehouden reünie m...
Record aantal deelnemers Voettocht 30 december 2016

Record aantal deelnemers Voettocht 30 december 2016

Roermond / Venlo
De voettocht op vrijdag 30 december 2016 telde dit keer een record aantal deelnemers. Meer dan 165 mensen liepen de tocht van Roermond naar het monument op de Luzenkamp mee. Naast de vele inwoners van Roermond en vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties liepen ook diverse Duitse deelnemers mee, o.a. burgemeest...
Lichtjesavond op kerstavond met scouting op ereveld  begraafplaats Gilzerbaan Tilburg

Lichtjesavond op kerstavond met scouting op ereveld begraafplaats Gilzerbaan Tilburg

Midden-Brabant
Op 24 december 2016 waren aan het begin van de kerstavond een aantal welpen en leiding van Scouting The Challenge in Tilburg druk bezig met het ontsteken van lichtjes in 76 jampotjes op het Ereveld op begraafplaats Gilzerbaan in Tilburg. De lichtjes vormden een mooie cirkel op het monument op het oorlogskerkhof. Na ...
Lezing “Tussen Maas en Roer ’44-‘45”

Lezing “Tussen Maas en Roer ’44-‘45”

Roermond / Venlo
Opdat we niet vergeten! Op 1 maart a.s. is het 72 jaar geleden dat Roermond bevrijd werd en kwam er voor de streek tussen Maas en Roer een einde aan vijf lange jaren van bezetting. De militaire strijd die hieraan voorafging mogen we niet vergeten. Met een fietsroute als leidraad zal Richard van Kessel op vrijdagavond 27 janu...

Copyright © 2021 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Copyright © 2021 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk