Laatste nieuws

Een veteraan vertelt met Adjudant Emile van de Elshout

Een veteraan vertelt met Adjudant Emile van de Elshout

Roermond / Venlo
Maandelijks wordt in het Generaal Spoorpaviljoen, gelegen bij het Nationaal Indië-monument en het monument voor Vredesoperaties, in het park bij kasteeltje Hattem te Roermond, een bijeenkomst gehouden door de Wapenbroeders van de Afdeling Roermond en Venlo. Tijdens die bijeenkomst wordt dan in het kader van “Een veter...
Presentatie ‘Onbereikbaar dichtbij’ door Kolonel b.d. Banse

Presentatie ‘Onbereikbaar dichtbij’ door Kolonel b.d. Banse

Midden-Brabant
“Over oorlogservaringen werd thuis niet gesproken” Op donderdagavond 12 april 2018 komt in ‘Levensbouw’ aan de Melis Stokestraat 40 in Tilburg de zoon van oud Nederlands-Indië, Korea en Nederlands Nieuw Guinea veteraan, Carel Banse aan het woord. “Nooit werd er thuis gesproken over zijn oorl...
Een veteraan vertelt, Luitenant-Generaal Hans van Griensven

Een veteraan vertelt, Luitenant-Generaal Hans van Griensven

Roermond / Venlo
“It’s all about perception”. “We have the watches, they have the time”. Op vrijdag 23 maart 2018 hebben wij in het Generaal Spoorpaviljoen met zo’n 50 toehoorders mogen luisteren naar Luitenant-Generaal Hans van Griensven, die zijn ervaringen met ons deelde over zijn uitzending na...
1e halfjaarlijkse PR-vergadering RCT WZ-NL 2018

1e halfjaarlijkse PR-vergadering RCT WZ-NL 2018

RCT WZ-NL
Ook dit keer vond de halfjaarlijkse PR-vergadering plaats in het souterrain van het vernieuwde Reisbureau Mackus. Hier werden de deelnemers op 13 maart 2018 goed ontvangen voor de eerste halfjaarlijkse PR-vergadering van het samenwerkingsverband in 2018. Na de eerste vaste onderwerpen op de agenda, werd al spoedig over...
Herdenking Oude Kerkhof Roermond

Herdenking Oude Kerkhof Roermond

Roermond / Venlo
“For your tomorrow, we gave our today.” Op zondag 15 april 2018  zal de Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo, samen met vertegenwoordigers van het Joint Force Command Brunssum, via de jaarlijkse herdenking stil staan bij de in de Tweede Wereldoorlog gevallen Britse en Canadese vliegtuigbemannings...
Draaginsigne Bond van Wapenbroeders 5 jaar voor dhr. Frans Smulders.

Draaginsigne Bond van Wapenbroeders 5 jaar voor dhr. Frans Smulders.

Midden-Brabant
Omdat hij niet aanwezig kon zijn bij de Algemeen Ledenvergadering van de Afdeling Midden-Brabant, is aan dhr. Frans Smulders tijdens de middagbijeenkomst op 8 maart 2018 het draaginsigne 5 jaar van de Bond van Wapenbroeders toegekend. Bijzonder vermeldenswaardig is dat Frans sinds een paar jaar in Drenthe woont en zo veel mog...
Excursie Nationaal Militair Museum - afsluitend diner Dumoulinkazerne

Excursie Nationaal Militair Museum - afsluitend diner Dumoulinkazerne

Midden-Brabant
Op donderdag 3 mei 2018 organiseert de Afdeling Midden-Brabant voor haar leden en de donateurs met hun partners een excursie naar het Nationaal Militair Museum met afsluitend een diner op de Dumoulinkazerne. Aan deze excursie kunnen ook Wapenbroeders en hun partners deelnemen van Brabantse afdelingen van de Bond van Wapenbr...
Een veteraan vertelt, Luitenant Generaal Hans van Griensven

Een veteraan vertelt, Luitenant Generaal Hans van Griensven

Roermond / Venlo
“Luisteren, begrip, actie, leiderschap en communiceren”. Tijdens “Een veteraan vertelt” georganiseerd door de Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo op vrijdag 23 maart 2018 in het Generaal Spoorpaviljoen, geven wij Luitenant Generaal Hans van Griensven een podium, waarbij hij met ons z...
Onthulling herinneringsmonument in Vlodrop

Onthulling herinneringsmonument in Vlodrop

Roermond / Venlo
Op zaterdag 3 maart 2018 hebben wij met een aantal Wapenbroeders van de Afdeling Roermond en Venlo de onthulling van het Oorlogsmonument ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers van Vlodrop bijgewoond.  Na 73 jaren is er nu een monument….. Vanwege het koude weer was de ceremonie verplaatst van het Oude Kerkh...
Draaginsigne Wapenbroeders 35 jaar voor dhr. Geuns Afdeling Ospel

Draaginsigne Wapenbroeders 35 jaar voor dhr. Geuns Afdeling Ospel

Ospel
Op 20 februari 2018 hebben dhr. Arie van der Lee, voorzitter en mevr. Mia Gubbels, secretaris van de Afdeling Ospel de heer Geuns in Ospel bezocht. Hierbij werd hem de draaginsigne voor 35-jaar lidmaatschap opgespeld. Ook zijn vrouw was aanwezig. Beiden waren de leeftijd van 90 al gepasseerd. Wij werden hartelijk ...
Algemene Ledenvergadering Afdeling Roermond en Venlo

Algemene Ledenvergadering Afdeling Roermond en Venlo

Roermond / Venlo
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Roermond en Venlo op 26 februari 2018 is weer achter de rug. Er waren 29 leden aanwezig. Voorzitter verwelkomde onze erevoorzitter Edwin Jacobsz en erelid Hub Aendekerk alsmede alle aanwezigen.  Ad Kroeseklaas heeft als vertegenwoordiger van het Bondsbestuur verst...
Een veteraan vertelt: Piet Boering over zijn ervaringen in Scebrenica

Een veteraan vertelt: Piet Boering over zijn ervaringen in Scebrenica

Roermond / Venlo
Op vrijdag 23 februari 2018 hebben wij in het kader van “een veteraan vertelt” kunnen luisteren naar een interessant en indringend verhaal van Piet Boering, luitenant kolonel bij de Landmacht. Hij hield een enerverende lezing over zijn ervaringen in 1995, deel uitmakend van Dutchbat III, dat destijds de val...
Bezoek Fort Eben-Emael door Afd. Roermond en Venlo

Bezoek Fort Eben-Emael door Afd. Roermond en Venlo

Roermond / Venlo
In het kader van saamhorigheid en er samen op uit om wat geschiedenis te snuiven hadden wij op zaterdag 17 februari 2018 ons eerste uitstapje. Met een tiental leden variërend van tiener tot 80-er een hebben wij die zaterdag een bezoek gebracht aan het fameuze fort Eben-Emael. Om half negen vetrokken wij vanaf Hockeyvel...
Jaarvergadering Wapenbroeders Afdeling Ospel

Jaarvergadering Wapenbroeders Afdeling Ospel

Ospel
Op donderdag 8 februari 2018 werd de jaarvergadering van de Wapenbroeders Afdeling Ospel gehouden in de Dorpsherberg te Ospel. Pastoor Marcus Vankan opent de vergadering met gebed en gedenkt alle zieken en overledenen van het afgelopen jaar. Vervolgens heet voorzitter Arie van der Lee iedereen hartelijk welko. Hij...
Algemene Ledenvergadering Afdeling Venray /Gennep

Algemene Ledenvergadering Afdeling Venray /Gennep

Venray / Gennep
Op dinsdag 6 februari 2018 hield de Afdeling Venray/Gennep  e.o.  haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in het Brugeind te Meerlo. De voorzitter Henk van der Linden opende de vergadering om 14.00 uur en heette iedereen van harte welkom. Voorzitter Henk van der Linden verzocht iedereen als het kan om te gaan sta...

Copyright © 2022 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Copyright © 2022 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk