Laatste nieuws

Koninklijke Onderscheiding voor dhr. Ad van Belkom, penningmeester Afdeling Midden-Brabant

Koninklijke Onderscheiding voor dhr. Ad van Belkom, penningmeester Afdeling Midden-Brabant

Midden-Brabant
Op 26 april 2018 is Wapenbroeder dhr. Ad van Belkom benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ad kreeg deze onderscheiding uitgereikt in het Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle, alwaar ook een zestal andere decorandi uit Goirle en een uit Tilburg een onderscheiding kregen voor hun langdurige maatschappelijke inzet. ...
Start video-opnames als voorbereiding 75 jaar bevrijding Goirle

Start video-opnames als voorbereiding 75 jaar bevrijding Goirle

Midden-Brabant
Pas op 27 oktober 2019 zal de 75 jarige bevrijding van Goirle worden gevierd. Toch is de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant op 23 april 2018 gestart met de video opnames om personen, die de oorlogsjaren hebben meegemaakt, aan het woord te laten. In Nieuwkerk aan de Belgische grens heeft de boerderij, waar mevr. Miet...
Een veteraan vertelt: Adjudant Emile van den Elshout

Een veteraan vertelt: Adjudant Emile van den Elshout

Roermond / Venlo
Een veteraan vertelt, met Adjudant Emile van den Elshout over zijn ervaringen in Burkina Faso t.b.v. ACOTA missie 5  (African Contingency Operations Training and Assistance) Op vrijdag 20 april 2018 mochten wij met zo’n vijfendertig tal toehoorders luisteren naar een interessante presentatie van Adjudant Emile van ...
Herdenking Britse en Canadese vliegtuigbemanning Oude Kerkhof Roermond

Herdenking Britse en Canadese vliegtuigbemanning Oude Kerkhof Roermond

Roermond / Venlo
Op zondag 15 april 2018 heeft de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Roermond en Venlo samen met vertegenwoordigers van Joint Force Command Brunssum haar jaarlijkse herdenking gehouden van de gesneuvelde Britse en Canadese vliegtuigbemanningen alsmede de Nederlandse verzetsstrijders en verschillende omgekomen Nederlandse militairen...
Presentatie 'Onbereikbaar dichtbij' door Kolonel b.d. Carel Banse

Presentatie 'Onbereikbaar dichtbij' door Kolonel b.d. Carel Banse

Midden-Brabant
Op donderdag 12 april 2018 heeft Kolonel b.d. Carel Banse een zeer boeiende presentatie gehouden bij de Afdeling Midden-Brabant over de relatie met zijn vader, een oud Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en Korea-veteraan. Hij vertelde op een aangrijpende en kwetsbare wijze over hun onderlinge verstandhouding, die voor Carel onb...
Landelijke oefendag Banierwachten en –dragers in Doorn

Landelijke oefendag Banierwachten en –dragers in Doorn

RCT WZ-NL
Op 7 april 2018 was de jaarlijkse oefendag voor Banierdragers en Banierwacht van de Bond van Wapenbroeders en voor Banierdragers van de Bond van Nederlandse Dienst- en Oorlogsslachtoffers in Doorn Een dag met stralend weer, waar een groot aantal deelnemers, 32 personen, bij elkaar kwamen om te trainen, om als Banierdrager en ...
Reünie / excursie naar Bernhardkazerne in Amersfoort

Reünie / excursie naar Bernhardkazerne in Amersfoort

RCT WZ-NL
Op 29 maart 2018 heeft de jaarlijkse excursie tevens reünie van het RCT WZ-NL plaatsgevonden en wel naar de Bernhardkazerne in Amersfoort. Al vroeg in de morgen verzamelden de deelnemers zich op 3 locaties waar men in de bus kon stappen, te beginnen met de parkeerplaats bij de Hockeyvereniging Concordia te Roermond, gevolgd...
Uitreiking Draaginsigne Gewonden aan Henk van der Linden

Uitreiking Draaginsigne Gewonden aan Henk van der Linden

RCT WZ-NL
Op 28 maart 2018 werd op de Lgen. Bestkazerne te Vredepeel aan Henk van der Linden het Draaginsinge Gewonden voor zijn missie in Afrika uitgereikt. Generaal-majoor b.d. Ton Tieland gaf een overzicht van hetgeen Henk allemaal mee heeft gemaakt in Afrika. Daarna spelde hij het Draaginsinge Gewonden bij Henk op en reikte daarbij de...
Een veteraan vertelt met Adjudant Emile van de Elshout

Een veteraan vertelt met Adjudant Emile van de Elshout

Roermond / Venlo
Maandelijks wordt in het Generaal Spoorpaviljoen, gelegen bij het Nationaal Indië-monument en het monument voor Vredesoperaties, in het park bij kasteeltje Hattem te Roermond, een bijeenkomst gehouden door de Wapenbroeders van de Afdeling Roermond en Venlo. Tijdens die bijeenkomst wordt dan in het kader van “Een veter...
Presentatie ‘Onbereikbaar dichtbij’ door Kolonel b.d. Banse

Presentatie ‘Onbereikbaar dichtbij’ door Kolonel b.d. Banse

Midden-Brabant
“Over oorlogservaringen werd thuis niet gesproken” Op donderdagavond 12 april 2018 komt in ‘Levensbouw’ aan de Melis Stokestraat 40 in Tilburg de zoon van oud Nederlands-Indië, Korea en Nederlands Nieuw Guinea veteraan, Carel Banse aan het woord. “Nooit werd er thuis gesproken over zijn oorl...
Een veteraan vertelt, Luitenant-Generaal Hans van Griensven

Een veteraan vertelt, Luitenant-Generaal Hans van Griensven

Roermond / Venlo
“It’s all about perception”. “We have the watches, they have the time”. Op vrijdag 23 maart 2018 hebben wij in het Generaal Spoorpaviljoen met zo’n 50 toehoorders mogen luisteren naar Luitenant-Generaal Hans van Griensven, die zijn ervaringen met ons deelde over zijn uitzending na...
1e halfjaarlijkse PR-vergadering RCT WZ-NL 2018

1e halfjaarlijkse PR-vergadering RCT WZ-NL 2018

RCT WZ-NL
Ook dit keer vond de halfjaarlijkse PR-vergadering plaats in het souterrain van het vernieuwde Reisbureau Mackus. Hier werden de deelnemers op 13 maart 2018 goed ontvangen voor de eerste halfjaarlijkse PR-vergadering van het samenwerkingsverband in 2018. Na de eerste vaste onderwerpen op de agenda, werd al spoedig over...
Herdenking Oude Kerkhof Roermond

Herdenking Oude Kerkhof Roermond

Roermond / Venlo
“For your tomorrow, we gave our today.” Op zondag 15 april 2018  zal de Bond van Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo, samen met vertegenwoordigers van het Joint Force Command Brunssum, via de jaarlijkse herdenking stil staan bij de in de Tweede Wereldoorlog gevallen Britse en Canadese vliegtuigbemannings...
Draaginsigne Bond van Wapenbroeders 5 jaar voor dhr. Frans Smulders.

Draaginsigne Bond van Wapenbroeders 5 jaar voor dhr. Frans Smulders.

Midden-Brabant
Omdat hij niet aanwezig kon zijn bij de Algemeen Ledenvergadering van de Afdeling Midden-Brabant, is aan dhr. Frans Smulders tijdens de middagbijeenkomst op 8 maart 2018 het draaginsigne 5 jaar van de Bond van Wapenbroeders toegekend. Bijzonder vermeldenswaardig is dat Frans sinds een paar jaar in Drenthe woont en zo veel mog...
Excursie Nationaal Militair Museum - afsluitend diner Dumoulinkazerne

Excursie Nationaal Militair Museum - afsluitend diner Dumoulinkazerne

Midden-Brabant
Op donderdag 3 mei 2018 organiseert de Afdeling Midden-Brabant voor haar leden en de donateurs met hun partners een excursie naar het Nationaal Militair Museum met afsluitend een diner op de Dumoulinkazerne. Aan deze excursie kunnen ook Wapenbroeders en hun partners deelnemen van Brabantse afdelingen van de Bond van Wapenbr...

Copyright © 2021 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Copyright © 2021 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk